Mebbis Nedir? Mebbis Şifresi nasıl alınır?

Mebbis Nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerinin kısa adıdır. 2007 yılından beri faaliyette olan Mebbis okul yönetim bilgi sistemidir. Öğrencinin okula kaydı yapıldıktan sonra başlayıp, mezun olana kadar tüm okul sürecini içeren bir yönetim sistemidir.

Mebbis Şifresi nasıl alınır?

Kayıt olduğunuz okuldan kullanıcı adı ve şifrenizi aldıktan sonra https://mebbis.meb.gov.tr/ adresinden Kullanıcı adı/TC Kimlik No ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.

 

Mebbis’e e-devlet ile giriş nasıl yapılır?

https://mebbis.meb.gov.tr/ üzerinden e devlet ile girişi butonuna basarak e-devlet şifrenizle rahatlıkla girebilirsiniz.

 

Mebbis Ölçme Değerlendirme Modülü

Mebbis Ölçme Değerlendirme Modülleri nelerdir?

 1. e-Sınav Projesi
 2. Soru Bankası Projesi
 3. Performans Yönetim Sistemi

 

Mebbis’de bulunan Ölçme Değerlendirme Modülleri ne işe yaramaktadır?

 • e-Sınav Projesi: Milli Eğitim Bakanlığı’nın vatandaşa ulaşan ve işlemlerde kolaylık ve hız sağlayan projelerinden biri olan bu proje ile klasik sınavlarda soru hazırlama, kitapçık basımı, cevapların toplanması, değerlendirmesi ve sonuçların duyurulmasındaki zaman kayıpları ile basım, taşıma, optik değerlendirme gibi masrafların önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Kontenjan olması durumunda aday yılda

  Devamı

Mebbis Mali Takip Modülleri

Mebbis Mali Takip Modülleri nelerdir?

Mali takip modülleri altında bulunan 10 modül aşağıdaki gibidir.

 1. Online Tahsilat Projesi
 2. TEFBİS
 3. e-Alacak Modülü
 4. e-Yatırım Modülü
 5. e-Talep Modülü
 6. Mal Hizmet ve Yapım Harcamaları Modülü
 7. Lojman Tahsis Modülü
 8. Nakit Talepleri Aktarım Sistemi Modülü
 9. Merkezi Sistem Sınavları Ücret Tahakkuk Programı
 10. Ödenek Takip Modülü

 

 

Mebbis’de bulunan Mali Takip Modülleri ne işe yaramaktadır?

 • Online Tahsilat Projesi: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavlar ile ilgili tüm başvurular için gereken ücret tahsilatlarının alındığı ve bu bilginin diğer Mebbis projelerine aktarıldığı sistemdir.

  Devamı

Mebbis Personel İşleri Modülleri

Mebbis Personel İşleri Modülleri nelerdir?

Personel İşleri Modülü altında bulunan 13 modül aşağıdaki gibidir.

 1. e-Personel Modülü
 2. Başvuru Modülü
 3. Hizmetiçi Eğitim Modülü
 4. Norm İşlemleri Modülü
 5. MEB Sorgu Modülü
 6. Mernis İşlemleri Modülü
 7. Eksik Personel Modülü
 8. Kimlik Kartı Modülü
 9. Kişisel Bilgiler Modülü
 10. Teftiş Modülü
 11. e-Soruşturma Modülü
 12. Çağrı Merkezi personeli Modülü
 13. BEY Sertifikası Modülü

 

Mebbis’de bulunan Personel İşleri Modülleri ne işe yaramaktadır?

 • e-Personel Modülü: Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki tüm personellerin Özlük bilgilerini tutar ve personeli ilgilendiren tüm modüllere bilgi akışı sağlar.
 • Başvuru Modülü: Başvuru Modülü Altında Öğretmenler grubu ile ilgili İliçi isteğe bağlı, İldışı isteğe bağlı, Özür Grubu başvuruları, Yeni açılan kurumlara öğretmen atama, Alan değişikliği, Yönetici grubu ile ilgi Şube Müdürleri Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yer Değiştirme, Okul Müdürlerinde Değerlendirme işlemleri ve İlk defa, yeniden okul müdürü olarak görevlendirilme ekranları bulunmaktadır. Ayrıca ilk Atama, Kurumlar Arası Atama, Açıktan Atama, Millî Sporcu atamaları için başvuru ekranları hazırlanmaktadır. Bunlara ek olarak İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün (Görevde yükselme, Unvan değişikliği, Memur grubu yer değiştirme, Engelli öğretmen ataması, Becayiş v.b.) dönem dönem başvuru ile ilgili iş ve işlemleri bulunmaktadır. Başvuru Onay modülü altında başvuru ekranlarının onay işlemleri yapılmaktadır.
 • Hizmetiçi Eğitim Modülü: Bakanlık Personeline dair planlanan tüm merkezi ve mahalli Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerini başvuru/onay, katılım başta olmak üzere diğer tüm iş ve işlemlerinin MEBBİS üzerinden yürütülmesini sağlamak.
 • Norm İşlemleri Modülü: Türkiye genelindeki okullarda görev yapan öğretmenlerin kurumlarındaki ihtiyaç/mevcut durumlarının tespit edilmesi ve buna göre planlama yapılmasına olanak sağlayan modül.
 • MEB Sorgu Modülü: İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin personel arama amacıyla kullandıkları programdır.
 • Mernis İşlemleri Modülü: Mernisten gelen bilgilerle nüfus cüzdanı örneği,ikametgah belgesi ve vukuatlı nüfus cüzdanı örneği çıkartılan programdır. İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda hazırlanmıştır.
 • Eksik Personel Modülü: Milli Eğitim Bakanlığında ilk atama dışında diğer atama çeşitleriyle bakanlığa ataması yapılan personelin sisteme ilk girişinin yapıldığı modüldür.
 • Kimlik Kartı Modülü: Milli Eğitim Bakanlığında çalışan ve Bakanlıktan emekli olan personellere kimlik kartı veren modüldür.
 • Kişisel Bilgiler Modülü: Milli Eğitim Bakanlığında çalışan tüm personellerin özlük bilgilerini gösteren modüldür.
 • Teftiş Modülü: Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki tüm kurumların Teftiş bilgilerini tutar. İl MEM Teftiş Bürolarının işlerini yürütmesini sağlar.
 • e-Soruşturma Modülü: Bakanlık bünyesindeki personelin inceleme, soruşturma ve ceza kayıtlarının tutulduğu ve soruşturmaların takip edildiği modüldür.
 • Çağrı Merkezi personeli Modülü: Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde ALO 147 için çalışan Çağrı Merkezi Personellerin görevlendirmelerinin yapıldığı programdır.
 • BEY Sertifikası Modülü: Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Bina Enerji Yöneticisi Sertifikası almış personellerin sertikalarının kayıt altına alındığı programdır.
error: Content is protected !!