Mebbis Özel Eğitim ve Özel Öğretim Modülleri nelerdir?

Mebbis Özel Eğitim ve Özel Öğretim Modülleri nelerdir?

Özel Eğitim ve Özel Öğretim modülleri altında bulunan 7 modül aşağıdaki gibidir.

 1. Özel Öğretim Kurumları Modülü
 2. Özel MTSK Modülü
 3. RAM Modülü
 4. Engelli Birey Modülü
 5. Sayılsallaştırılmış Kimlik Bilgisi Kayıt ve Doğrulama Sistemi
 6. İş Makineleri Modülü
 7. e-YURT

Mebbis’de bulunan Özel Eğitim ve Özel Öğretim Modülleri ne işe yaramaktadır?

 • Özel Öğretim Kurumları Modülü: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı kurumların, kurum açma, kurum kapatma, kurum bilgileri güncelleme ve personel çalışma izin onayı vb işlemleri yapmalarını sağlayan modül.
 • Özel MTSK Modülü: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yılda 9 kez uygulanan Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavlarının başvuru işlemlerinden sürücü belgesi verilinceye kadar tüm aşamalarının elektronik ortama taşınarak takip edilmesini ve bu hizmetin etkili, verimli ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. MEB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasında oluşturulan web servisleri aracılığı ile 24 saat çevrimiçi iletişim sağlayan bir e-Devlet uygulamasıdır.
 • RAM Modülü: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tarafından eğitsel tanılama ve hizmetlerinin kayıt altına alınma ve yönlendirme işlemlerinin MEBBİS sistemi içerisinde gerçekleştirilebilmesini sağlamaktır.
 • Engelli Birey Modülü: Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitim ve öğretim, yönetim, engelli bireylere uygulanacak destek eğitim programları, engel grupları ve dereceleri ile özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimi ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere uygulanacak destek eğitim giderlerinin işlemlerinin MEBBİS üzerinde gerçekleştirilebilmesini sağlar.
 • Sayısallaştırılmış Kimlik Bilgisi Kayıt ve Doğrulama Sistemi: Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) tarafından Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerine yönlendirilen ve burada destek eğitimi alan engelli bireylerin takibinin, sayısallaştırılmış kimlik bilgisi kullanılarak yapılması amacıyla geliştirilen projedir.
 • İş Makineleri Modülü: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı muhtelif kurslardan iş makineleri operatörlüğü sertifika programı uygulayanların iş ve işlemlerini Mebbis üzerinden takip etmek için hazırlanmıştır.
 • e-YURT

Mebbis Devlet Kurumları Modülleri nelerdir?

Mebbis Modülleri nelerdir?

Devlet Kurumları modülü altında bulunan 9 modül aşağıdaki gibidir.

 1. Devlet Kurumları Modülü
 2. Hukuk Takip Sistemi Modülü
 3. Rehberlik, Denetim ve Planlama Modülü
 4. Evrak Modülü
 5. Kitap Seçim Modülü
 6. Sosyal Tesisler Modülü
 7. Kurum Standartları Modülü
 8. MEİS Modülü
 9. Öğretmenevleri Faaliyet Modülü

Mebbis’de bulunan Devlet Kurumları Modüllerı ne işe yaramaktadır?

 • Devlet Kurumları Modülü: Devlet Kurumları Modülü ile Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm kurumların açma, kapama, dönüştürme ve kurumlara ait tüm bilgi düzeltme, kuruma alttür ekleme işlemleri yapılmaktadır. Kurumların hareketlerini izlemek bu modül tarafından yapılmaktadır. Yani bir kurum açıldıktan sonra o kurumun hangi işlemlerden geçtiği ne zaman eğitime ara verildiği, ne zaman kapandığı, ne zaman adının, türünün, bağlı olduğu genel müdürlüğünün, yerleşim yerinin değiştiği gibi bilgilere bu modül tarafından kolaylıkla erişilebilmektedir.
 • Hukuk Takip Sistemi Modülü: MEBBİS modülü altında bakanlığımıza açılmış hukuki davaların önemli bilgilerinin kaydedildiği ve takibinin yapıldığı program. Hukuksal olarak belirtilen kriterlerde istatistiksel bilgi ve rapor almayı sağlayan DYS senkronizasyonu olan bir program.
 • Rehberlik, Denetim ve Planlama Modülü: İl Maarif Müfettişleri Başkanlıklarınca yürütülecek olan denetleme sürecine ait planlama, süreç, raporlama ve istatistik aşamalarının gerek il gerekse Bakanlığımız Rehberlik ve Denetim Başkanlığınca sürdürülebildiği, anlık olarak izlenebildiği bir modül.
 • Evrak Modülü: İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin gelen ve Giden Evrak bilgilerini mebbis sistemi üzerinde tutulduğu modüldür.
 • Kitap Seçim Modülü: Ücretsiz ders kitaplarının kurumlar tarafında seçilmesi, il ve ilce tarafından kontrol edilip bakanlık tarafında ihalesı yapıldıktan sonra yayınevi ve yüklenici işlemleri ile dağıtım noktarlarına gönderilmesi ve elektronik muayane kabullerinin sistem tarafından yapılması işlemlerini içeren modüldür.
 • Sosyal Tesisler Modülü: MEB bünyesindeki sosyal tesislerin (eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, anaokulu, spor tesisi, yemekhane ve benzeri sosyal tesisler) mizan bilgilerinin aylık takibini sağlayarak KBS sistemine aktarılmasına yardımcı olmaktadır.
 • Kurum Standartları Modülü: Temel Eğitim Kurumlarının Standartlarının tespit edilmesi ve iyileştirilmesi için kullanılan modüldür.
 • MEİS Modülü: Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın her yıl illerden istediği istatistikî bilgilerin internet üzerinden elde edilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.
 • Öğretmenevleri Faaliyet Modülü: Öğretmenevleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ile Sosyal Tesislerin gelir-gider tablosu veri girişi, kurum istatistik ve istatistik onay işlemlerinin yapıldığı sistemdir.

Mebbis Öğretmen girişi nasıl yapılır?

Mebbis Öğretmen girişi nasıl yapılır?

Mebbis sistemine öğrenci ve öğretmen tek ekrandan giriş yapmaktadır. https://mebbis.meb.gov.tr/ adresi üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizle bunlara sahip değilseniz e-devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

Mebbis  unutulan şifre nasıl yenilenir?

https://mebbis.meb.gov.tr/ üzerinden şifremi unuttum butonuna bastıktan sonra “https://mebbis.meb.gov.tr/sifrehatirlat.aspx” kısmına girerek gerekli yerleri doldurup, yeni şifrenizi talep edebilirsiniz.

 

error: Content is protected !!