Mebbis Devlet Kurumları Modülleri nelerdir?

Mebbis Modülleri nelerdir?

Devlet Kurumları modülü altında bulunan 9 modül aşağıdaki gibidir.

 1. Devlet Kurumları Modülü
 2. Hukuk Takip Sistemi Modülü
 3. Rehberlik, Denetim ve Planlama Modülü
 4. Evrak Modülü
 5. Kitap Seçim Modülü
 6. Sosyal Tesisler Modülü
 7. Kurum Standartları Modülü
 8. MEİS Modülü
 9. Öğretmenevleri Faaliyet Modülü

Mebbis’de bulunan Devlet Kurumları Modüllerı ne işe yaramaktadır?

 • Devlet Kurumları Modülü: Devlet Kurumları Modülü ile Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm kurumların açma, kapama, dönüştürme ve kurumlara ait tüm bilgi düzeltme, kuruma alttür ekleme işlemleri yapılmaktadır. Kurumların hareketlerini izlemek bu modül tarafından yapılmaktadır. Yani bir kurum açıldıktan sonra o kurumun hangi işlemlerden geçtiği ne zaman eğitime ara verildiği, ne zaman kapandığı, ne zaman adının, türünün, bağlı olduğu genel müdürlüğünün, yerleşim yerinin değiştiği gibi bilgilere bu modül tarafından kolaylıkla erişilebilmektedir.
 • Hukuk Takip Sistemi Modülü: MEBBİS modülü altında bakanlığımıza açılmış hukuki davaların önemli bilgilerinin kaydedildiği ve takibinin yapıldığı program. Hukuksal olarak belirtilen kriterlerde istatistiksel bilgi ve rapor almayı sağlayan DYS senkronizasyonu olan bir program.
 • Rehberlik, Denetim ve Planlama Modülü: İl Maarif Müfettişleri Başkanlıklarınca yürütülecek olan denetleme sürecine ait planlama, süreç, raporlama ve istatistik aşamalarının gerek il gerekse Bakanlığımız Rehberlik ve Denetim Başkanlığınca sürdürülebildiği, anlık olarak izlenebildiği bir modül.
 • Evrak Modülü: İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin gelen ve Giden Evrak bilgilerini mebbis sistemi üzerinde tutulduğu modüldür.
 • Kitap Seçim Modülü: Ücretsiz ders kitaplarının kurumlar tarafında seçilmesi, il ve ilce tarafından kontrol edilip bakanlık tarafında ihalesı yapıldıktan sonra yayınevi ve yüklenici işlemleri ile dağıtım noktarlarına gönderilmesi ve elektronik muayane kabullerinin sistem tarafından yapılması işlemlerini içeren modüldür.
 • Sosyal Tesisler Modülü: MEB bünyesindeki sosyal tesislerin (eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, anaokulu, spor tesisi, yemekhane ve benzeri sosyal tesisler) mizan bilgilerinin aylık takibini sağlayarak KBS sistemine aktarılmasına yardımcı olmaktadır.
 • Kurum Standartları Modülü: Temel Eğitim Kurumlarının Standartlarının tespit edilmesi ve iyileştirilmesi için kullanılan modüldür.
 • MEİS Modülü: Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın her yıl illerden istediği istatistikî bilgilerin internet üzerinden elde edilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.
 • Öğretmenevleri Faaliyet Modülü: Öğretmenevleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ile Sosyal Tesislerin gelir-gider tablosu veri girişi, kurum istatistik ve istatistik onay işlemlerinin yapıldığı sistemdir.

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!