Mebbis Ölçme Değerlendirme Modülü

Mebbis Ölçme Değerlendirme Modülleri nelerdir?

  1. e-Sınav Projesi
  2. Soru Bankası Projesi
  3. Performans Yönetim Sistemi

 

Mebbis’de bulunan Ölçme Değerlendirme Modülleri ne işe yaramaktadır?

  • e-Sınav Projesi: Milli Eğitim Bakanlığı’nın vatandaşa ulaşan ve işlemlerde kolaylık ve hız sağlayan projelerinden biri olan bu proje ile klasik sınavlarda soru hazırlama, kitapçık basımı, cevapların toplanması, değerlendirmesi ve sonuçların duyurulmasındaki zaman kayıpları ile basım, taşıma, optik değerlendirme gibi masrafların önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Kontenjan olması durumunda aday yılda

    4 ya da 5 defa yapılan sınavları beklemeden sınava girme şartlarını taşıdığı anda oturumlara yerleştirilmektedir. Adaylar sonuçlarını sınav bitiminde alabilmektedir. 2011 yılı Mayıs ayında Ankara’da tek salon ile başlanan proje . 2015 yılında Ankara’da ve Eskişehir’de 2’şer salon daha açılması ile yaygınlaşmaya başlamıştır. 2016-2017 yıllarında açılan 25 salon ile birlikte 30 salonda hizmet vermeye başlamıştır. 2018 yılı içerisinde tüm illerde açılan salonlarla birlikte 120 salonun üzerine çıkmıştır.

  • Soru Bankası Projesi: Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı sınavların sorularının depolandığı ve gerektiğinde mevcut sorulardan hızlı bir şekilde sınav kitapçığı oluşturmaya yarayan, ayrıca yapılmakta olan elektronik sınava da soru kaynağı olan sistemdir.
  • Performans Yönetim Sistemi: Çoklu veri kaynağına dayalı Kurumsal ve Bireysel Performans ölçme ve değerlendirme işlemlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanan modüldür.

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!