Mebbis Personel İşleri Modülleri

Mebbis Personel İşleri Modülleri nelerdir?

Personel İşleri Modülü altında bulunan 13 modül aşağıdaki gibidir.

 1. e-Personel Modülü
 2. Başvuru Modülü
 3. Hizmetiçi Eğitim Modülü
 4. Norm İşlemleri Modülü
 5. MEB Sorgu Modülü
 6. Mernis İşlemleri Modülü
 7. Eksik Personel Modülü
 8. Kimlik Kartı Modülü
 9. Kişisel Bilgiler Modülü
 10. Teftiş Modülü
 11. e-Soruşturma Modülü
 12. Çağrı Merkezi personeli Modülü
 13. BEY Sertifikası Modülü

 

Mebbis’de bulunan Personel İşleri Modülleri ne işe yaramaktadır?

 • e-Personel Modülü: Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki tüm personellerin Özlük bilgilerini tutar ve personeli ilgilendiren tüm modüllere bilgi akışı sağlar.
 • Başvuru Modülü: Başvuru Modülü Altında Öğretmenler grubu ile ilgili İliçi isteğe bağlı, İldışı isteğe bağlı, Özür Grubu başvuruları, Yeni açılan kurumlara öğretmen atama, Alan değişikliği, Yönetici grubu ile ilgi Şube Müdürleri Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yer Değiştirme, Okul Müdürlerinde Değerlendirme işlemleri ve İlk defa, yeniden okul müdürü olarak görevlendirilme ekranları bulunmaktadır. Ayrıca ilk Atama, Kurumlar Arası Atama, Açıktan Atama, Millî Sporcu atamaları için başvuru ekranları hazırlanmaktadır. Bunlara ek olarak İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün (Görevde yükselme, Unvan değişikliği, Memur grubu yer değiştirme, Engelli öğretmen ataması, Becayiş v.b.) dönem dönem başvuru ile ilgili iş ve işlemleri bulunmaktadır. Başvuru Onay modülü altında başvuru ekranlarının onay işlemleri yapılmaktadır.
 • Hizmetiçi Eğitim Modülü: Bakanlık Personeline dair planlanan tüm merkezi ve mahalli Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerini başvuru/onay, katılım başta olmak üzere diğer tüm iş ve işlemlerinin MEBBİS üzerinden yürütülmesini sağlamak.
 • Norm İşlemleri Modülü: Türkiye genelindeki okullarda görev yapan öğretmenlerin kurumlarındaki ihtiyaç/mevcut durumlarının tespit edilmesi ve buna göre planlama yapılmasına olanak sağlayan modül.
 • MEB Sorgu Modülü: İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin personel arama amacıyla kullandıkları programdır.
 • Mernis İşlemleri Modülü: Mernisten gelen bilgilerle nüfus cüzdanı örneği,ikametgah belgesi ve vukuatlı nüfus cüzdanı örneği çıkartılan programdır. İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda hazırlanmıştır.
 • Eksik Personel Modülü: Milli Eğitim Bakanlığında ilk atama dışında diğer atama çeşitleriyle bakanlığa ataması yapılan personelin sisteme ilk girişinin yapıldığı modüldür.
 • Kimlik Kartı Modülü: Milli Eğitim Bakanlığında çalışan ve Bakanlıktan emekli olan personellere kimlik kartı veren modüldür.
 • Kişisel Bilgiler Modülü: Milli Eğitim Bakanlığında çalışan tüm personellerin özlük bilgilerini gösteren modüldür.
 • Teftiş Modülü: Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki tüm kurumların Teftiş bilgilerini tutar. İl MEM Teftiş Bürolarının işlerini yürütmesini sağlar.
 • e-Soruşturma Modülü: Bakanlık bünyesindeki personelin inceleme, soruşturma ve ceza kayıtlarının tutulduğu ve soruşturmaların takip edildiği modüldür.
 • Çağrı Merkezi personeli Modülü: Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde ALO 147 için çalışan Çağrı Merkezi Personellerin görevlendirmelerinin yapıldığı programdır.
 • BEY Sertifikası Modülü: Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Bina Enerji Yöneticisi Sertifikası almış personellerin sertikalarının kayıt altına alındığı programdır.
error: Content is protected !!