Mebbis Özel Eğitim ve Özel Öğretim Modülleri nelerdir?

Mebbis Özel Eğitim ve Özel Öğretim Modülleri nelerdir?

Özel Eğitim ve Özel Öğretim modülleri altında bulunan 7 modül aşağıdaki gibidir.

 1. Özel Öğretim Kurumları Modülü
 2. Özel MTSK Modülü
 3. RAM Modülü
 4. Engelli Birey Modülü
 5. Sayılsallaştırılmış Kimlik Bilgisi Kayıt ve Doğrulama Sistemi
 6. İş Makineleri Modülü
 7. e-YURT

Mebbis’de bulunan Özel Eğitim ve Özel Öğretim Modülleri ne işe yaramaktadır?

 • Özel Öğretim Kurumları Modülü: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı kurumların, kurum açma, kurum kapatma, kurum bilgileri güncelleme ve personel çalışma izin onayı vb işlemleri yapmalarını sağlayan modül.
 • Özel MTSK Modülü: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yılda 9 kez uygulanan Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavlarının başvuru işlemlerinden sürücü belgesi verilinceye kadar tüm aşamalarının elektronik ortama taşınarak takip edilmesini ve bu hizmetin etkili, verimli ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. MEB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasında oluşturulan web servisleri aracılığı ile 24 saat çevrimiçi iletişim sağlayan bir e-Devlet uygulamasıdır.
 • RAM Modülü: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tarafından eğitsel tanılama ve hizmetlerinin kayıt altına alınma ve yönlendirme işlemlerinin MEBBİS sistemi içerisinde gerçekleştirilebilmesini sağlamaktır.
 • Engelli Birey Modülü: Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitim ve öğretim, yönetim, engelli bireylere uygulanacak destek eğitim programları, engel grupları ve dereceleri ile özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimi ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere uygulanacak destek eğitim giderlerinin işlemlerinin MEBBİS üzerinde gerçekleştirilebilmesini sağlar.
 • Sayısallaştırılmış Kimlik Bilgisi Kayıt ve Doğrulama Sistemi: Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) tarafından Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerine yönlendirilen ve burada destek eğitimi alan engelli bireylerin takibinin, sayısallaştırılmış kimlik bilgisi kullanılarak yapılması amacıyla geliştirilen projedir.
 • İş Makineleri Modülü: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı muhtelif kurslardan iş makineleri operatörlüğü sertifika programı uygulayanların iş ve işlemlerini Mebbis üzerinden takip etmek için hazırlanmıştır.
 • e-YURT
error: Content is protected !!